РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ НА ІНТЕРНЕТ-ФОРУМАХ

 Страница 1 Добавить сообщение
Сообщения
Добавлено: kozubtsov Ср Окт 14, 2009 22:40
к.т.н. Козубцов І.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ НА ІНТЕРНЕТ-ФОРУМАХ

Інтернет з кожним днем заволодіває інформаційним простором суспільства. Без нього вже не в змозі обійтися дослідники під час підготовки наукових праць та публікацій до видавництва. Електронні публікації стають рівноправним видом наукової публікації порівняно з традиційною паперовою.
До видавництва приймаються наукові статті при наявності обов’язкової рецензії, яку підписує як мінімум один спеціаліст, що має ступінь доктора наук зі спеціальності даної роботи. Рецензія підтверджує, що стаття актуальна, містить нові цікаві матеріали, які заслуговують публікації [1, 2]. Наукові праці, надіслані без додержання перерахованих правил, повертаються авторам без розгляду.
Метою доповіді є розгляд принципово нового погляду на рецензування наукових статей на етапі підготовки її до фахового видання на основі відгуків на Інтернет-форумі.
Новизну наукової роботи більшість рецензентів не в змозі об’єктивно та суб’єктивно встановити і в більшості випадків покладаються на власну інтуїцію. Виникають, навіть, сумніви в професіоналізмі рецензентів взагалі. Інколи багато важливих результатів у науці було відкрито не професіоналами [2].
Незалежну об’єктивну оцінку наукової роботи можуть надати лише колектив фахівців із даної спеціальності. Звісно, що в процесі ознайомлення з науковим результатом у таких рецензентів до автора будуть виникати питання. Вони пов’язані з обмеженим об’ємом роботи та колом висвітлених питань автором. Ці питання доречно обговорювати лише на спеціалізованому Інтернет-форумі. За результатами обговорення укладач видавництва матиме повне уявлення про актуальність, зацікавленість читачів в даному матеріалі та відповідно у необхідності друкування цієї наукової роботи. Інтернет-простір за рахунок доступності до матеріалу забезпечить можливість зменшити ймовірність плагіату за рахунок додаткової перевірки електронного ресурсу за ключовими словами.
На сторінках Інтернет-видань для обговорення і прилюдного рецензування необхідно викладати науковий матеріал за домовленістю автора та видавництва в доступному об’ємі для розуміння.
Для запобігання написів в нецензурній формі та поводження осіб на форумі, які можуть виникати, слід вести модерацію повідомлень.
Звідси слідує: необхідно переглянути існуючий редакційно-видавничий процес наукового матеріалу.
Запропонована ідея зменшує кількість плагіату, забезпечує відкритість прилюдного рецензування матеріалу наукового характеру та реалізовує головний принцип його доступності [3].

ЛІТЕРАТУРА
1. Воин А. Полемика с украинской академией наук по „Формуле бескризисного развития экономики”. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.inauka.ru/blogs/article93333.html.
2. Воин А. Открытое письмо президенту НАНУ Б.Е. Патону о ситуации в Украинской науке. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.inauka.ru/blogs/article93910.html.
3. Козубцов И.Н. Интернет как информационно-коммуникационная технология в научно-информационной практике библиотек. // НК Румянцевские чтения – 2009. Историко-культурные традиции и инновационные преобразования России (21 – 23 апреля 2009 г.). – Москва. Российская государственная библиотека, 2009. – С. 27 – 31. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.inauka.ru/blogs/article87631.html.
 Страница 1 Добавить сообщение