ІДЕОЛОГІЯ ЦИФРОВОГО ДЕКАМЕТРОВОГО РАДІОМОВЛЕННЯ У ФОРМАТІ DRM

 Страница 1 Добавить сообщение
Сообщения
Добавлено: kozubtsov Ср Окт 14, 2009 22:41
к.т.н. Козубцов І.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н., доцент Кокотов О.В. (Укрчастотнагляд)
Висоцька Т.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Козубцов М.К. (ЗОШ)

ІДЕОЛОГІЯ ЦИФРОВОГО ДЕКАМЕТРОВОГО РАДІОМОВЛЕННЯ У ФОРМАТІ DRM

На сьогоднішній день телебачення хоч і є головним засобом масової інформації, проте цифрове декаметрове радіомовлення у майбутньому має стати у всьому світі основним джерелом інформації для населення. Частоти від 0,1 до 30 МГц характеризуються унікальними можливостями поширення радіохвиль. Вони забезпечують велику зону покриття і придатні для організації міжнародного радіомовлення. Існуючі мережі аналогового (АМ) радіомовлення характеризуються використанням методів формування радіосигналу з обмеженою якістю та передавачів, що не відповідають сучасним вимогам: неможливість регулювання рівня несучого коливання, яке покращило б умови електромагнітної сумісності і зменшило енергоспоживання; відсутність пристроїв автоматичного обслуговування; низький коефіцієнт корисної дії; відсутність режиму передачі цифрових сигналів.
Вибір цифрової технології для ефірного радіомовлення є фундаментальним, оскільки цифрові методи формування і обробки сигналів дозволяють ефективно використовувати РЧС. Цифрова технологія передбачає введення додаткових послуг, які не підтримуються аналоговими системами радіомовлення. Система цифрового радіомовлення (ЦРМ) у форматі DRM (Digital Radio Mondiale) на частотах 0,1 до 30 МГц забезпечить одночасну радіопередачу по одному радіоканалу однієї програми в цифровому (смуга звукових частот рівна 15 кГц) і аналоговому (5 кГц) форматах. Додатковою послугою ЦРМ є передача літера-цифрової або графічної інформації, довідкової, конфіденційної або сигнали пейджінгового зв'язку [1].
Цифрове радіомовлення є перспективним, якому в даний час в Україні слід приділити належну увагу. Запровадження цифрового радіо в Україні не тільки підвищить якість і кількість програм та додаткових послуг населенню, але й дозволить ефективніше використовувати РЧС та знизить енергоспоживання радіопередавачів. Воно в повній мірі зможе забезпечити сільське населення інформацією. Хоча в Україні інтенсивно розвивається комерційний сектор радіомовлення з використанням ЧМ-мовлення, проте охопити багатопрограмним радіомовленням все населення країни воно не в змозі.
Впровадження ЦРМ дасть можливість створити перспективну комплексну мережу пейджингового радіозв'язку [1] для всебічного призначення з національним покриттям, створивши істотну конкуренцію існуючим операторам стільникового зв’язку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Козубцов І.М., Козубцов М.М., Висоцька Т.М. Перспективна комплексна мережа пейджингового радіозв'язку в декаметровому діапазоні у форматі DRM // 12-й міжнародний молодіжний форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке»: Збірник матеріалів форуму Ч.1. – Харків.: ХНУРЕ, 2008. – С. 114.
 Страница 1 Добавить сообщение