Підхід до забезпечення безпеки розподілених баз даних

Ігор Нетесін
20.05.2005 | 14:00
Анотація: Аналізуються сучасні моделі та засоби захисту секретної інформації в комп'ютерних базах даних. Пропонується формалізований підхід до забезпечення безпеки розподілених баз даних, що спирається на принципи взаємодії та захисту об'єктів у комп'ютерних мережах.