Криптографическая стойкость методов защиты информации в стандарте сотовой связи GSM

Александр Корнейко, Денис Кравченко, Юрий Черевко
20.05.2005 | 14:00
Анотація: Розглянуті криптографічні властивості алгоритмів А3А8 і А5, що використовуються у стандарті системи стільникового зв'язку GSM. Показано, що при розробці алгоритмів криптоперетворень стандарту GSM був допущений ряд помилок, що знижують їх криптостійкість. Визначено, що для криптоаналізу алгоритму А3А8 можна застосувати так звану “атаку з обраним викликом” за умови забезпечення фізичного доступу до SIM-карти, а для А5 - атаку типу “балансування час-пам'ять”.