Загрози інформації і канали витоку

Анатолій Антонюк, Віктор Жора
20.05.2005 | 14:00
Анотація: Розглянуто основні загрози інформації в автоматизованих системах. Для кожного класу загроз проаналізовано канали витоку інформації. Подано формальні визначення каналів витоку.