Інформаційна війна - сутність, методи та засоби ведення

Горбенко І. Д., Долгов В. І., Гріненко Т. О.
20.05.2005 | 13:58
Вступ

Сьогодні процес інформатизації суспільства, його державних та суспільних інститутів, розвивається стрімко і як правило непередбачено і некеровано [1, 3]. Суспільство, на наш погляд, з великим запізненням починає осмислювати політичні, економічні, соціальні, військові, психологічні та інші наслідки. Широке ж використання в процесі інформатизації персональних комп’ютерів уже сьогодні дозволило створити в технологічно розвинутих державах світовий інформаційний простір, в якому створюється, накопичується, розподіляється, передається, приймається, перетворюється та знищується інформація.

Безсумнівним є те, що використання нових прогресивних інформаційних технологій в суспільному житті, в виробництві та управлінні, можливості швидкого обміну науково-технічною, економічною, навчальною та іншою інформацією, є неабияким добром. Але подібно тому як досягнення ядерної фізики породили загрозу ядерних війн, таке створення єдиного інформаційного простору стало джерелом практично нерозв’язних або важко розв’язних проблем. Безсумнівно, що технологічно розвинуті держави, в крайньому випадку деякі, будуть намагатися збільшити політичну, економічну та військову перевагу за рахунок досягнення переваг в рівні інформатизації. І як наслідок – встановлення та ведення глобального інформаційного контролю над менш розвинутими державами, проведення в загальному інформаційному просторі ідеологічної та культурної експансії.

Протиріччя, які виникають внаслідок вказаного вище, можуть і будуть приводити до війн, інформаційних війн, тільки на перший погляд менш жахливих, ніж звичайні. Ці війни можуть вестись з викориcтанням інформаційної зброї, ступінь же захищеності інформаційного простору держави характеризується її інформаційною безпекою [4-5].

1. Сутність інформаційної війни, інформаційна зброя

Під інформаційною зброєю з урахуванням [1, 2] на наш погляд необхідно розуміти сукупність організаційних та організаційно-технічних впливів на інформаційні системи, системи автоматизованого та автоматичного керування, системи та мережі зв’язку, тощо, здійснених з використанням:

– систем та засобів знищення, викривлення, розкриття, крадіжки, створення хибної інформації;
– систем та засобів подолання систем захисту;
– засобів обмеження або розширення доступу до інформації та ресурсів законних користувачів;
– систем та засобів протидії та дезорганізації роботи технічних засобів, комп’ютерних систем;
–систем та засобів управління ресурсами інформаційних систем.

Аналіз показує [1-4], що інформаційна зброя, створена в вигляді програмних або програмно-апаратних систем та засобів, може бути економічною, легко замаскованою під засоби захисту, може діяти анонімно без оголошення війни, володіючи в той же час такими властивостями як універсальність застосування, багатоваріантність побудови та використання, скритність та радикальність дії (у розумінні заподіяння максимальної шкоди). На сьогоднішній день уже створена і використовується різноманітна інформаційна зброя.

Основними складовими захищеного інформаційного простору держави можуть бути:
- національна інформаційна інфраструктура (НІІ) з відповідними показниками захищеності;
- національна оборонна інформаційна інфраструктура (НОІІ);
- елементи та засоби Глобальної інформаційної інфраструктури (ГІІ).

Очевидно, що основними об’єктами інформаційної війни, по суті мішенню інформаційної зброї є і будуть НІІ та ГІІ. В цілому об’єктами застосування інформаційної зброї можуть бути виробництво, силові відомства, зв’язок, транспорт та енергетика, фінанси, наука та освіта, засоби масової інформації та інше. Але в першу чергу інформаційна зброя буде націлюватись на розв’язання суперечок в економічній, політичній та ідеологічній областях, ця зброя буде націлюватись на збройні сили, підприємства оборонного комплексу, силові структури, відповідальні за безпеку держави. При цьому імовірніше всього, що найбільший розвиток та використання інформаційна зброя знайде в економічній області – шпигунство через електронні системи, знищення та підробка інформації, введення в оману та інше – реалії сьогоднішнього дня. В таких складних умовах вижити може тільки держава, яка створить і буде повсякчасно покращувати якість національної оборонної інформаційної інфраструктури.

Сьогодні Україна стала відкритою в інформаційному відношенні державою, уже сьогодні вона підключилась до Глобальної інформаційної інфраструктури (системи Інтернет, Глобалстар, GSM та інші), володіє замкнутими інформаційними системами низького рівня. Вказане робить Україну особливо вразливою інформаційною зброєю. Тому створення та безперервне вдосконалення систем та засобів захисту інформаційної інфраструктури України, створення оборонної інформаційної інфраструктури, є першочерговою задачею, вирішення якої забезпечить національну безпеку України.

2. Визначення та сфера дії інформаційної війни

Очевидно, що намагання дати визначення інформаційної війни на сьогоднішній день передчасні. Можна згодитись, що інформаційна війна – це особливо інтелектуальна війна. Мортін Лібікі із Університету національної оборони з намагань дати визначення інформаційної війни вимовив: “Намагання в повній мірі усвідомити всі грані поняття інформаційної війни нагадує зусилля сліпих, які намагаються зрозуміти природу слона: той, що общупує його ногу, називає її деревом, той, що общупує хвіст, називає його канатом ... . Чи можливо таким чином одержати правильне уявлення? Можливо слона і немає, а є тільки дерева та канати. Деякі підводять під це визначення дуже багато, другі практикують тільки один аспект інформаційної війни як визначення в цілому ...”. Приведена думка говорить, що остаточне формулювання давати ще рано. Але ми зробимо спробу визначити поняття інформаційної війни. На наш погляд, інформаційна війна не може бути випадковою або відокремленою від інформаційного простору. Вона припускає злагоджену діяльність по використанню інформаційної зброї для ведення “бойових дій” в економічній, політичній, соціальній, ідеологічній, військовій та інших сферах. Якість захисту інформації можна оцінити або характеризувати показниками інформаційної безпеки. Причому найбільш прийнятним визначенням інформаційної безпеки є наступне [6]:

Інформаційна безпека є захищеність інформації і підтримуючої інфраструктури від випадкових та навмисних впливів природного та штучного характеру, в результаті яких наносяться збитки володарям або користувачам інформації і інфраструктурі, що їх підтримує. Інформаційна безпека забезпечується за рахунок захисту інформації.

Найбільш вдалим і в той же час широким визначенням захисту інформації є наступне [6]:

Захист інформації є комплекс заходів, направлених на забезпечення необхідного рівня інформаційної безпеки.

Наведене вище дозволяє також зробити і визначення інформаційної війни.

Інформаційна війна є протиборство непримиренних сторін у відповідному інформаційному просторі, яке здійснюється з використанням інформаційної зброї з метою нанесення максимальних витрат “противнику” та мінімізації особистих витрат в економічній, військовій, політичній, ідеологічній як в цілому так і в окремих сферах. По суті інформаційні війни велись постійно з стародавніх часів. В багатьох, як не в більшості випадків, вони суттєво впливали на розвиток та становлення держав, одержання перемог або поразок.

Наведемо приклади підготовки та ведення інформаційних війн......
Інформаційна війна